Bài đăng

Speech act classification in Vietnamese utterance and its application in smart mobile voice interaction

We can observe the rapid development of the spoken humanmachine interface, thanks to the big progress in automatic recognition and text to speech technologies. Especially, the mobile virtual assistants are becoming more popular than ever. Recognizing user's intent in interaction is one of the biggest problems while the system is designed and is attracting the attention of researchers. Identifying utterance's speech act in an automated manner is important to reveal user's intention (such as informing, asking, requesting and expressing emotion), which can provide useful indicators to improve the performance of human-machine interaction. Automatic speech act classification has been studied in many languages such as English, Chinese, Slovakian, Arabic, but not yet in Vietnamese. In this paper, we present a speech act scheme suitable for Vietnamese utterances in mobile voice interaction. Also, we built a speech act classifier that achieved 84.36% accuracy. This cl…

Xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp tại công ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp tại công ty Cổ Phần Lâm Nông Sản Thực Phẩm Yên Bái : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Nguyễn, Viết Lộc , người hướng dẫn
Vũ, Tuấn, 1989-Keywords: Doanh Nghiệp
Văn hóa ứng xử
Văn hóa công sở
Nghệ thuật ứng xửIssue Date: 2014Publisher: ĐHKTAbstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43654Appears in Collections:UEB - Master Theses

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Title: Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30Authors: Võ, Thị Thương Lan, người hướng dẫn
Lê, Hồng ThuKeywords: Sinh học thực nghiệm
Gen mã hóa
Người Việt Nam
Thụ thể neurokinin-1
Cấu trúc proteinIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 54 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tổng quan về G protein; họ tachykinin ở động vật có vú; thụ thể họ tachykinin và thụ thể neurokinin-1; ứng dụng của thụ thể neurokinin-1 trong điều trị bệnh; vector biểu hiện gen mã hóa cho thụ thể neurokinin-1. Trình bày nguyên liệu và phương pháp nghiên (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38093Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nanosecond pulse laser scribing using Bessel beam for single shot removal of transparent conductive oxide thin film

Nanosecond laser Bessel beam scribing on the TCO thin film was investigated to improve processing precision and robustness of optical system. Fundamental wave (1064 nm) of Nd:YAG laser was shaped into high-quality Bessel beam by using novel optical system consisting of axicons and convex lens. Spatial FWHM of the beam was only 1.5 lm in the present context, and significantly precise scribing with minimum width of 2.3 lm was achieved on 600–700 nm-thick FTO film with electrical isolation. Furthermore, due to the critically deep focal length of millimeters-order, robustness on sample positioning was greatly improved. Additionally, experimental results showed that single shot removal of entire film can be achieved using film side irradiation unlike conventional Gaussian beam. Temperature distribution during the process was calculated by a numerical model in which we have taken into account beam propagation inside the film to give comparison with a Gaussian beam irradiation. …

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài Lan Kim Tuyến (anoectochilus setaceus blume) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Hình ảnh
Nghiêncứu xác định chất khử trùng, thời gian khử trùng và cơ quan vào mẫu thích hợp. Nghiêncứu xác định môi trường khởi động và nhânnhanh thích hợp. Nghiêncứu môi trường thích hợp cho sự ra rễ, tạo cây hoàn chỉnh. Nghiêncứu điều kiện ra cây thích hợp cho loàilanKimtuyếnAnoectochilusSetaceusBlume). Đề xuất đượcquy trình nhân giống invitro cho lanAnoectochilussetaceusBlume góp phần bảotồn, thúc đẩy sản xuất cây Anoectochilus setaceu Blume như một nghề trồng lan mang lại giá trị kinh tế cao.

Title: Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài Lan Kim Tuyến (anoectochilus setaceus blume) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30Authors: Nguyễn, Trung Thành, người hướng dẫn
Phí, Thị Cẩm MiệnKeywords: Sinh học thực nghiệm
Cây Lan Kim Tuyến
Thực vật một lá mầm
Dược liệu quý
Nhân giốngIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTN
Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: 66 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Sinh học thực nghiệm -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu xác…

Đưa Việt Kiều về gần hơn với quê hương

Hình ảnh
Title: Đưa Việt Kiều về gần hơn với quê hươngAuthors: Thích Chơn ThiệnKeywords: Việt kiềuIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 5/2008 ; 2 tr. ; TNS07642URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54580Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Phát triển năng lực lãnh đạo của nhân sự quản lý khu vực hành chính công tỉnh Hà Giang

Hình ảnh
Phát triển năng lực con người đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của kỷ nguyên kinh tế tri thức (USAID, 2012). Năng lực của con người, theo Từ điển Tiếng Việt (1996) là “khả năng, điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó” hay “khả năng huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định”. Năng lực gồm có năng lực chung và năng lực đặc thù. Năng lực chung là năng lực cơ bản, cần thiết mà bất cứ người nào cũng cần phải có để sống và học tập, làm việc. Năng lực đặc thù thể hiện trên từng lĩnh vực khác nhau được hình thành và phát triển do đặc điểm của mỗi ngành nghề, lĩnh vực. Do vậy, phát triển năng lực là giúp cho con người có được khả năng, điều kiện để thực hiện thành công các công việc của mình. Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc Việt Nam, là một trong những đầu mối giao thông kết nối giữa các tỉnh vùng Bắc bộ, giữa Việt Nam với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa.…