Bài đăng

Phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Thanh Xuân: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402

Luận văn đã hệ thống hóa có chọn lọc một số vấn đề cơ bản liên quan đến đối tượng và phạm vi nghiên cứu như: khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt, các phương tiện thanh toán và các cách thức thanh toán... Luận văn cũng chỉ ra các tiêu chí phản ánh sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và các nhân tố ảnh hưởng đến thanh toán không dùng tiền mặt. Luận văn đã khảo sát thực trạng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của chi nhánh trên các khía cạnh: thị phần doanh số cung cấp dịch vụ thanh toán, mạng lưới thanh toán, tài khoản thanh toán, tính đa dạng của sản phẩm, chất lượng phục vụ công tác thanh toán. Trên cơ sở đó rút ra được một số nhận xét về những kết quả đạt được, những mặt hạn chế và các nguyên nhân của nó. Trên cơ sở định hướng phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến năm 2030 và của Chi nhánh Thanh Xuân, kết hợp với những kết luận ở chương 3, tác giả đã đề xuất một số giải pháp và kiến ng…

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( CEC) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29

Title: Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( CEC) : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 29Authors: Nguyễn, Văn Ri , người hướng dẫn
Đào, Đức HảoKeywords: Nguyên tố đất hiếm, Phương pháp sắc ký, Hóa phân tích, Điện di mao quảnIssue Date: 2011Publisher: ĐHKHTNAbstract: 74 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tổng quan về nguyên tố đất hiếm, các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại, phương pháp photphat hóa, phương pháp tách và xác định các nguyên tố đất hiếm. Nghiên cứu chế tạo lớp phủ photphát hóa và khả năng loại trừ các yếu tố ảnh hưởng (loại trừ ảnh hưởn (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38067Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 85 02

Title: Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 85 02Authors: Trần, Thị Hồng , người hướng dẫn
Vũ, LựcKeywords: Khoa học môi trường;Than hoạt tính;Chất thải;Xử lý môi trườngIssue Date: 2012Publisher: ĐHKHTNAbstract: 68 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu điều chế than hoạt tính từ bã sắn và bã dong riềng. Tận dụng chất thải( bã thải sắn, dong) để chế tạo sản phẩm than hoạt tính có giá trị, góp phần cải thiện môi trường và tăng hiệu quả kinh tế. Khảo sát đặc tính của than, khảo sát khả năng (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38189Appears in Collections:HUS - Master Theses

Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

Title: Bảo vệ quyền con người bằng các quy định về trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt NamOther Titles: Human rights protection by the provisions on criminal liability in Vietnam Criminal CodeAuthors: Phạm, Ngọc HòaKeywords: Luật hình sự;Việt Nam;Quyền con người;Luật và pháp chếIssue Date: 2016Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 98 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57588Appears in Collections:LAW - Master Theses

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính tại thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Title: Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính tại thành phố Huế trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01Authors: Phạm, Hồng Thái , người hướng dẫn
Trần, Thị Hoàng AnhKeywords: Chất lượng cán bộ, Công chức, Luật hành chính, Pháp luật Việt NamIssue Date: 2012Publisher: Khoa LuậtAbstract: 113 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích cơ sở lý luận về cán bộ, công chức hành chính; xác định khái niệm, vị trí, vai trò, đặc điểm và phân loại cán bộ, công chức hành chính nhà nước; chất lượng, các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hành chính nhà nước. Phân tích thực tr (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50818Appears in Collections:LAW - Master Theses

Tách dòng, thiết kế vector và chuyển gen GmEXP1 vào cây thuốc lá Nicotinana tabacum

Expansin có vai trò quan trọng trong pha giãn thành tế bào ở miền sinh trưởng của hệ rễ cây đậu tương. Hai vùng chức năng (DPBB và Pollen allerg) xác định cho protein expansin có khả năng tác động phá vỡ liên kết phi hoá trị giữa polysaccharide với vi sợi cellulose giúp thành tế bào dễ dàng giãn nở (cả chiều ngang và chiều dọc) dưới tác động của sức trương nước. Hoạt động của gen GmEXP1 (xác định protein expansin) liên quan đến sự kéo dài rễ cây đậu tương, làm tăng cường khả năng chịu hạn của cây đậu tương. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả của việc thiết kế vector mang cấu trúc gen GmEXP1 được lai với một đoạn mã hoá peptide c-myc và KDEL, dưới sự điều khiển của CaMV35S promoter; chuyển cấu trúc trên vào cây thuốc lá mô hình (Nicotinana tabacum) nhờ A.tumefaciens. Phân tích sự có mặt của gen trong 44 dòng cây thuốc lá tái sinh lựa chọn ngẫu nhiên bằng PCR cho thấy 32/44 dòng thuốc lá được chuyển có mang gen GmEXP1, như vậy cấu trúc này có thể được sử dụng để…

Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03

Title: Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam : Chuyên ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự : 60 38 01 03Authors: Phan, Thị Lan AnhKeywords: Sinh con, Kỹ thuật sinh sản, Tinh trùng, Pháp luật Việt NamIssue Date: 2017Publisher: H. : Khoa LuậtDescription: 81 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54160Appears in Collections:LAW - Master Theses